PageRank алгоритъм на Google

PageRank алгоритъм на Google, полезна информация от експертите на – informjobs.com

PageRank алгоритъм на Google

Трябва да се отбележи, че рангът на страниците, който Гугъл определя е приблизителен и е резултат от повтарящи се изчисления. За всяка страница се задава дадена начална стойност. И след определен брой итерации нейният ранг може да се определи приблизително точно. Според авторите на PageRank алгоритъма – Лари Пейдж и Сергей Брин. 100 итерации са достатъчни да се определи приблизително точно рангът на всички страници в глобалната мрежа.

Благодарение на PageRank и новите алгоритми за позициониране много от използваните до момента SPAM техники биват неутрализирани. Точно тогава търсачката на Гугъл започва да придобива все по-голяма популярност. Оптимизацията за търсачки започва сигурно да се развива. При което се оформят два основни клона от техники – бял и черен. В годините след въвеждането на PageRank алгоритъма множество оптимизатори започват активни кампании, изцяло насочени върху изграждането на връзки с цел повишаване на PageRank-а на страниците. Често без оглед на фактори като качество на връзките и др.

TrustRank

Поради множеството опити за манипулация на PageRank през 2004-та година Золтан Гйонгуй, Хектор Гарсия-Молина и Ян Педерсен предлагат алтернативен алгоритъм наречен TrustRank. Тъй като е практически невъзможно всички страници да бъдат преглеждани от хора, които да определят тяхната репутация. Те предлагат експерти да проверяват малък набор от страници и ръчно да определят репутацията им. След това автоматично се обхождат останалите страници. Като тяхната репутация се определя на база приликата и близостта до вече оценените страници. Авторите твърдят, че чрез използване на първоначален набор от 200 страници. Значителна част от SPAM страниците могат да бъдат филтрирани.

Ариндам Чакрабарти от университета в Бъркли предлага модел, при който връзките между страници имат както положителна, така и отрицателна стойност. Според представеното изследване, чрез използването на този метод се постига по-висока ефективност при определянето на ранга на страниците и филтрирането на тези с „лошо“ съдържание.

Може да намерите и друга полезна и интересна информация в категория ПОЛЕЗНО