Комбинирани товарни превози насоки

Комбинирани товарни превози насоки, полезна информация от експертите по превоз на контейнери – konteineri.net

Комбинирани товарни превози насоки

Независимо от съществуващите трудности, наличието на малки и средни предприятия в автомобилния транспортен подотрасъл е сериозна предпоставка за увеличаването на необходимостта от комбиниран транспорт. Взаимодействието межуду железопътния транспорт и автомобилните транспортни предприемачи ще осигури значителни икономически преимущества, които са жизненоважи за развитието на транспорта.

Ето някои от тях:

  • Превозите на автомобилни ремаркета и контейнери с железница се нуждаят от по–малки по размер инвестиционни разходи за развитие на железопътната инфраструктура и обезпечаване на необходимия железопътен подвижен състав. Това се дължи на влаковите композиции. Непридружения комбиниран транспорт поражда по – ниски производствени разходи, както и разходи за работна заплата на обслужващия персонал. Икономии се реализират също така и от пътни такси, данък върху транспортните средства и др.;
  • Отпада необходимостта от разрешителни за преминаване през определени държави, което повишава капацитета на използване на автомобилните транспортни средства. Освен това се усъвършенства организацията и протичането на превозния процес, поради безпрепятственото преминаване на граничните пунктове с железниците.;
  • Повишаване оптималното използване на товаро – разтоварната механизация;
  • Създаването на комбинирани превози по редовни линии при гарантирана честота на превозната услуга води до редица облекчения за клиентите; намаляване на транспортните разходи чрез въвеждането на отстъпки; освобождаване от съботно – неделните забрани за движение на превози, извършвани с цел комбиниран транспорт; данъчни преференции срещу използването на комбинирани технологии и др.

Ето защо следва да се вземат съответните мерки за насърчаването на този вид превози у нас.

Осигуряването на стокообмен с необходимата редовност на превозната услуга изисква и определянето на оптимални маршрути, което означава силно влияние от страна на конюнктурни, политически и др. фактори. В това отношение отново съществува пречка за развитието на комбинираните превози, тъй като се приспособяват по – трудно към условията в сравнение с автомобилния транспорт. Налагането на мултимодалните системи за превози изисква преодоляване на пречките и търсене на подходящи решения в тази посока.

Обединенията за комбинирани превози от редица западноевропейски държави като Италия, Австрия, Германия и представители на бившите социалистически държави като Чехия, Словакия, Унгария и др. Проучват възможностите за създаване на мрежа за комбиниран транспорт в Югоизточна  Европа. Както и за нейното свързване със съществуващата в Северозападна Европа мрежа.

Може да намерите и друга полезна и интересна информация в категория ПОЛЕЗНО