Измерване на микроклимат – кога и как

Измерване на микроклимат – знаете ли кога и как трябва да се измерва микроклимата на работното място? Ако търсите отговори на тези въпроси обърнете се към експертите по измервания от сайта измервания.com

Измерване на микроклимат

Измерване на микроклимат
Измерване на микроклимат

Измерване на микроклимат – знаете ли кога и как трябва да се направи измерването. За да получите цялата информация посетете сайта на експертите по измервания на микроклимат

От него ще научите цялата полезна информация свързана с микроклимат на работното място и измерването му в топъл и студен период.

Всички измервания се извършват от високо квалифицирани експерти по измерванията.

Уредите са с най-висока точност и са калибрирани, според всички нормативни изисквания в Република България и Европейския съюз.

За извършените измервания се издават протоколи с всички резултати, изчисления, норми и препоръки при констатирани разминавания между нормите и реално измерените стойности на микроклимата.

Искате ли да публикуваме и ваши материали на нашия сайт – areadomainer.com

За да публикуваме Вашите материали, публикации, статии с полезни и нтересни материали или да публикуваме представяне на Вашия сайт е необходимо:

  1. Вие да притежавате авторските права на материалите, които ни изпращате за публикуване.
  2. Всички материали да бъдат на български език.
  3. Материалите, публикациите, статиите да не са с обиди, нецензурно или порнографско съдържание.
  4. Материалите, публикациите, статиите да не са в противоречие със законите в Република България или Европейския съюз.
  5. Материалите, публикациите, статиите да са с минимум 320 думи.
  6. Материалите, публикациите, статиите да са с уникално съдържание от минимум 75% (ние ги проверяваме със специален софтуер, ако не отговаря на тази проверка – не се публикуват).
  7. Публикуваме името или псевдонима на автора, само ако изрично е поискано това.
  8. Материалите, публикациите, статиите да се изпращат на електронната ни поща.
  9. Всички материали, публикации, статии да се изпращат с лице, което попълва нашето заявление за публикуване образец съдържащо (трите имена, адрес, електронна поща, телефон и други дани).
  10. Други допълнителни наши изисквания, които може да поискаме.

Повече полезна информация за  обученията по ЗБУТ и здравословните и безопасни условия на труд, може да намерите в нашите категории:

Надяваме се, че сме Ви полезни и ннтересни!

Очаквайте и следващите ни представяния на сайтове с полезни и интересни материали!