Вършец климат и минерална вода

Вършец климат и минерална вода полезна информация от нас!

Вършец климат

Климатът на Вършец и района е умерено континентален. Той е под влиянието основно на западни и северозападни ветрове, с характерни черти на умерено-континентална климатична област и на тази на високи котловинни полета.

Съчетание на предбалкански хълмове с речни долини придават специфичен физико-географски облик на цялата община, която се отнася към Севернобългарската подобласт с умерено-континентална климатична област.

Ако искате да се насладите на невероятния климат на района за повече време, Ви препоръчваме да изберете за своето настаняване стаи на семеен хотел Вършец – Панорама 3D. Там ще намерите всичко необходимо за своята пълноценна почивка по всяко време на годината.

Вършец климат характеристики

Характеризира се с доста студена зима, много горещо лято, с прохладна пролет и есен. Средномесечна януарска температура около 2,1°С, средномесечна юлска температура около 22°С, а средногодишна температура е около 11°С, като са характерни доста големи температурни амплитуди. На юг в балканските части има намаляване на температурните амплитуди.

Вършец климат в района има валежи от дъжд и сняг, като годишната им сума е около 953 мм/м2. Максимумите им са през месеци май и юни, а минимумите им са през месеци януари и февруари. Характерно е неравномерно сезонно разпределение на валежите, а най-много са валежите през лятото. Средният брой на дните без валежи е малък, а снежната покривка се задържа средно около шейсет дни през годината.

Скоростта на вятъра в района средногодишно е около 1,1 м/сек. Основно поради това и величината на охлаждане е доста малка. Заради малката си скорост вятъра влияе освежаващо като пречиства въздуха, който в цялата община Вършец е умерено влажен.

Вършец Балнеолечение

Може да използвате минералната вода във Вършец и района за профилактика, лечение и рехабилитация с доказано целебен ефект. Нейните свойства са полезни за лечения основно на заболявания на:

  • централната нервна система;
  • стомашно – чревни;
  • сърдечно съдови;
  • опорно – двигателни.

Добре се влиаят и ендокринно-обменните, бъбречно – урологичните, кожните, очните и ревматичните в начален стадий заболявания.

Балнеолечение с минерална вода

Основните лечебни фактори на балнеолечението с водата от изворите на град Вършец и района са:

  • физичните свойства на минералната вода: температура, налягане, топлоемкост и топлопроводимост;
  • химичен състав.

Топлинно действие

Това е най-популярното и отдавна познато ни действие на минералната вода. То и до днес е един от основните лечебни фактори в балнеолечението. Минералната вода на района е особено благоприятна среда за външното въздействие върху организма. Това се дължи най-вече на нейната голяма топлоемкост и на двадесет и осем пъти по-голяма топлопроводимост спрямо въздуха. Това ни позволява да я използваме в сравнително не голямо обем с по-голям топлинен ефект.

Механично действие

Минералната вода ни влияе освен с температурата си, но и с водното си налягане. Тоест чрез механичното си действие. Водата с цялата си водна маса притиска всяка потопена част на тялото ни. Тя влияе с натиска си върху кръвообращението ни чрез изтласкване на кръвта и лимфата от кръвните ни депа и големите ни кръвоносни и лимфни съдове.

Действие при пиене

Пиенето на минералната вода трябва да се извършва само по указание на лекуващ лекар. Тя е сравнително добре поносима. Няма странични явления. Може да се пие от всички лекуващи се, на които е разрешена изобщо употребата на минерална вода. Минералната вода от района се пие с естествената си температура по около 250-300 грама 3 пъти дневно по време на целия курс на балнеолечението. Водата от Вършец оказва благоприятно въздействие при спазми на хранопровода, стомаха и пилора. Благоприятния ефект се изразява в намаление на болките като изчезват спазмите и се нормализира тонусът на стомаха.

Състав на минералната вода в град Вършец

Антони                                 Милиграми на литър
Флор                                                   0.45
Хлор                                                   5.88
Бром – Йод                                        0.01
Сулфат                                               39.98
Карбонат                                           14.22
Хидрокарбонат                                 26.65
Хидроксиликат                                  0.85
Хидросулфат                                      3.59

Катиони                               Милиграми на литър
Натрий и калий                                42.75
Магнезий                                           0.31
Желязо                                               0.56
Алуминий следн.
Манган – Калций                               5.85

Киселини                             Милиграми на литър
Метасилициева                                30.58
Метаборна – Метарасениста           0.009

Други                                  Милиграми на литър
Свободен SH /сероводород/          0.06
Радиоактивност                               11.63